ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Αναφορά του ΠτΒ στην Ολομέλεια της Βουλής, για τις εργασίες της Παράλληλης Βουλής - 04/09/2020

Αναφορά του ΠτΒ στην Ολομέλεια της Βουλής, για τις εργασίες της Παράλληλης Βουλής - 04/09/2020

Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη για τις εργασίες της Παράλληλης Βουλής - Συνεδρία ολομέλειας 4ης Σεπτεμβρίου 2020


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μετά την ολοκλήρωση των τακτικών Συνόδων των Παράλληλων Βουλών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 14ης και 23ης Ιουλίου 2020 και σε συνέχεια της προηγούμενης αναφοράς μου στο σώμα στις 31 Ιουλίου 2020, θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

Οι υπηρεσίες της Βουλής ολοκλήρωσαν τη μελέτη και επεξεργασία των προτάσεων που υιοθετήθηκαν από τις πιο πάνω Συνόδους και σύντομα αυτές θα σας κοινοποιηθούν, ως επίσης και οι περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν.  Εξ άλλου οι ενέργειες που προκύπτουν θα είναι ένα από τα κυριότερα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στη συνάντηση που θα έχω με τους Προέδρους/Αναπλ. Προέδρους και Προέδρους των Επιτροπών της Παράλληλης Βουλής στις 10/09/2020, στο Συνεδριακό Κέντρο. 

Για τη συνάντηση σας έχει ήδη σταλεί ηλεκτρονικά σχετική πρόσκληση συμμετοχής και η σχετική Ημερήσια Διάταξη. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εντός του επόμενου διαστήματος θα δημιουργηθεί μια νέα Παράλληλη Βουλή, η 7η, για την Επιχειρηματικότητα, για την οποία στο παρόν στάδιο βρισκόμαστε στο στάδιο της στελέχωσης.  Για το θέμα θα έχετε εκτενέστερη ενημέρωση σύντομα.