ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Ο ΠτΒ θα προσφωνήσει τη Δεύτερη Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών - 20/07/2020

Ο ΠτΒ θα προσφωνήσει τη Δεύτερη Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών - 20/07/2020

Πραγματοποιείται αύριο το απόγευμα, 21η Ιουλίου 2020, στις 5.00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στην Αίθουσα «Ζήνων Κιτιεύς», η 2η Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών, τις εργασίες της οποίας θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Κατά τη Σύνοδο, θα συζητηθούν οι προτάσεις των τεσσάρων επιτροπών που αποτελούν την εν λόγω Παράλληλη Βουλή: της Επιτροπής Θεμάτων Πρεσβυτέρων Πολιτών, της Επιτροπής Λειτουργίας και Ανάπτυξης των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή Θεμάτων Πρεσβυτέρων Πολιτών θα παρουσιάσει τα θέματα που αφορούν την ενεργοποίηση ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, τη φροντίδα ηλικιωμένων και τις χαμηλές συντάξεις και την ποιότητα ζωής. Η Επιτροπή Λειτουργίας και Ανάπτυξης των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τη σειρά της θα παρουσιάσει τα θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και εκπόνηση σχεδίου δράσης για ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, την περιεκτική εξέταση όλων των σχετικών με τις ΜΚΟ νομοθεσιών και κανονισμών, τη δημιουργία ενιαίου μητρώου ΜΚΟ και την προβολή του έργου της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων θα παρουσιάσει τα θέματα που αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και εκμετάλλευσης κατά  των γυναικών, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την εισαγωγή του εθνικού κατωτάτου μισθού και την εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, καθώς και την αναδιάρθρωση / εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου.  Τέλος, η Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει εισηγήσεις που αφορούν την τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 [91(Ι)/2014], τον εκσυγχρονισμό του περί Αποδείξεως Νόμου και νομοθεσίας για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, τη δημιουργία Διαδικτυακού Νομοθετικού Παρατηρητηρίου και τέλος τη συμπλήρωση κενών της νομοθεσίας περί ρητορικής μίσους.

Τέλος, τη 2η Σύνοδο θα απασχολήσουν προτάσεις για περιορισμένες καταστατικές αλλαγές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
20 Ιουλίου 2020