ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Ο ΠτΒ θα προσφωνήσει την Παράλληλη Βουλή για Περιβάλλον, Οικολογία-Αειφορία, Υγεία - 22/07/2020

Ο ΠτΒ θα προσφωνήσει την Παράλληλη Βουλή για Περιβάλλον, Οικολογία-Αειφορία, Υγεία - 22/07/2020

Πραγματοποιείται αύριο το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η 2η Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, τις εργασίες της οποίας θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Κατά τη Σύνοδο, θα συζητηθούν και υιοθετηθούν οι προτάσεις των τριών επιτροπών που αποτελούν την εν λόγω Παράλληλη Βουλή: της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και τη Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια, της Επιτροπής για την Ποιότητα του Αέρα  και των Υδάτων και την Διαχείριση των Αποβλήτων και της Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία και Ευημερία.

Συγκεκριμένα, η ολομέλεια θα συζητήσει τις εκθέσεις της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και τη Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια που αφορούν την Ενίσχυση του Ρόλου του Κρατικού Μηχανισμού κατά της Υποβάθμισης της Βιοποικιλότητας-Σύσταση και λειτουργία Πράσινου Ταμείου για την Ενέργεια και το Κλίμα, την Αναθεώρηση Νομοθεσίας στον Τομέα των Κατασκευών και την Ασφαλή Καθαρή και Προσιτή Ενέργεια.  Στη συνέχεια, θα συζητηθούν οι εκθέσεις της Επιτροπής για την Ποιότητα του Αέρα  και των Υδάτων και την Διαχείριση των Αποβλήτων που αφορούν τα Μικροπλαστικά στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, την Ποιότητα του Αέρα και τη Στρατηγική Διαχείρισης των Αποβλήτων.   Τέλος, η ολομέλεια θα συζητήσει τις εκθέσεις της Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία και την Ευημερία που αφορούν τα θέματα για τη Δημόσια Υγεία και Ψυχική Ευημερία, τη Δημόσια Υγεία και τους Εμβολιασμούς, καθώς και τη Σπατάλη των Τροφίμων.

Τη 2η Σύνοδο θα απασχολήσουν προτάσεις για περιορισμένες καταστατικές αλλαγές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
22 Ιουλίου 2020