ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Ο ΠτΒ προσφώνησε τη 2η Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για Περιβάλλον, Οικολογία-Αειφορία, Υγεία - 23/07/2020

Ο ΠτΒ προσφώνησε τη 2η Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για Περιβάλλον, Οικολογία-Αειφορία, Υγεία - 23/07/2020

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η 2η Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, τις εργασίες της οποίας προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης.  Αυτή ήταν και η τελευταία από τις τέσσερις Συνόδους των Παράλληλων Βουλών που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο.  

Κατά τη Σύνοδο, συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν οι προτάσεις των τριών επιτροπών που αποτελούν την εν λόγω Παράλληλη Βουλή: της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και τη Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια, της Επιτροπής για την Ποιότητα του Αέρα  και των Υδάτων και την Διαχείριση των Αποβλήτων, καθώς και της Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία και Ευημερία.

Συγκεκριμένα, η ολομέλεια υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και τη Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια που αφορούν την ενίσχυση του ρόλου του Κρατικού Μηχανισμού κατά της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, τη σύσταση και λειτουργία πράσινου ταμείου για την ενέργεια και το κλίμα, την αναθεώρηση νομοθεσίας στον τομέα των κατασκευών, όπως και την ασφαλή καθαρή και προσιτή ενέργεια.  Στη συνέχεια, υιοθετήθηκαν εισηγήσεις της Επιτροπής για την Ποιότητα του Αέρα  και των Υδάτων και την Διαχείριση των Αποβλήτων που αφορούν τα μικροπλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, την ποιότητα του αέρα και τη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων.  Η ολομέλεια υιοθέτησε επίσης τις εισηγήσεις της Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία και την Ευημερία που αφορούν τη δημόσια υγεία και ψυχική ευημερία, τη δημόσια υγεία και τους εμβολιασμούς, καθώς και τη σπατάλη των τροφίμων.

Τέλος, η 2η Σύνοδος υιοθέτησε προτάσεις για περιορισμένες καταστατικές αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα, αφού εγκρίθηκαν και από τις άλλες τρεις Παράλληλες Βουλές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
23 Ιουλίου 2020