ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Ο ΠτΒ στη 2η Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για Έρευνα, Καινοτομία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση - 16/7/2020

Ο ΠτΒ στη 2η Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για Έρευνα, Καινοτομία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση - 16/7/2020

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η 2η Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τις εργασίες της οποίας προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Κατά τη Σύνοδο συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν οι προτάσεις των τριών Επιτροπών που αποτελούν την εν λόγω Παράλληλη Βουλή:  της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Υγείας.

Συγκεκριμένα, η ολομέλεια υιοθέτησε την έκθεση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, την έκθεση της επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και ψηφιακής διακυβέρνησης ως επίσης και την έκθεση της Επιτροπής Υγείας για την ανάπτυξη και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας. 

Τέλος, η 2η Σύνοδος υιοθέτησε προτάσεις για περιορισμένες καταστατικές αλλαγές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
16 Ιουλίου 2020