ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα - 22/10/2020

Πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα - 22/10/2020

Συνήλθε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα. 

Την Ιδρυτική Σύνοδο, προσφώνησε ο Προεδρεύων της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αδάμος Αδάμου, ο οποίος και προήδρευσε των εργασιών της.

Στη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα από την κοινωνία των πολιτών τα οποία δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό και γενικότερα οικονομικό τομέα, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας και εξελέγησαν, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι Γραμματείς και οι Κοσμήτορες καθώς επίσης οι Προέδροι και Αναπληρωτές Προέδροι των Επιτροπών Τεχνολογίας, Θεσμικού Πλαισίου και Ανάπτυξης που την απαρτίζουν. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
22 Οκτωβρίου 2020