ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Προσφώνηση ΠτΒ στη Παράλληλη Βουλή για Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Διακυβέρνηση - 16/07/2020

Προσφώνηση ΠτΒ στη Παράλληλη Βουλή για Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Διακυβέρνηση - 16/07/2020

Προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη Συλλούρη, στη Β΄ Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση - Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 - Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία - 5.00 μ.μ.


Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω στη Β΄ Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση. 
Επιτρέψτε μου καταρχάς να σημειώσω, ότι η εν λόγω Βουλή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς αποτελεί απότοκο και συνέχεια των δράσεων του κοινοβουλίου για τα θέματα της έρευνας και της καινοτομίας και πιο συγκεκριμένα των τριών συνεδρίων που διοργανώθηκαν αναφορικά με το θέμα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

Αναμφισβήτητα, ο ψηφιακός μανδύας έχει επισκιάσει όλους τους τομείς της σύγχρονής μας πραγματικότητας -της οικονομίας, της υγείας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επικοινωνίας. Τάσσεται, λοιπόν, ως αδήριτη ανάγκη η συμπόρευσή μας με το ρεύμα των αλλαγών και της προόδου, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες σε όλα τα φάσματα και πτυχές της καθημερινότητάς μας. 

Η πανδημία COVID-19  -πέραν του ότι υπήρξε μια τεράστια και σκληρή δοκιμασία για όλους μας ανεξαιρέτως σε παγκόσμια κλίμακα, σε επίπεδο ανθρώπων και κρατών, διαταράσσοντας κάθε δεδομένη ισορροπία- μάς έδωσε ταυτόχρονα, τόσο απροσδόκητα, το έναυσμα ώστε να εντάξουμε άμεσα και τάχιστα στη ζωή μας τα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Λειτούργησε αυτή η έκτακτη κατάσταση, την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ως κινητήριος μοχλός για την άμεση ένταξή μας στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς κωλυσιεργίες και αναβολές. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη λειτουργία της Παράλληλης Βουλής, η χρήση των τηλεδιασκέψεων αποδείχθηκε υψίστης σημασίας και αξίας, καθότι επέτρεψαν να παραμείνουν ζωντανές και ενεργές οι Επιτροπές της και να συνεχιστεί ανεμπόδιστα το έργο και η δράση τους. Θα πρέπει να παραδεχτούμε, ότι χωρίς την πολύτιμη τεχνολογική αρωγή, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα αναστολής της λειτουργίας του θεσμού της Παράλληλης Βουλής. 

Υπογραμμίζω ξανά και τονίζω, ότι η αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και των καινοτόμων πρακτικών είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ψηφιακή αναβάθμιση της κοινωνίας και των διαδικασιών μας, και την πρόοδο εν γένει. 

Εσείς, ως μέλη της εν λόγω Βουλής και ως ειδικοί επί των σχετικών θεμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε και να εδραιώσετε μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας ένα φιλοκαινοτόμο πνεύμα για την παραγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών επιτευγμάτων και τεχνολογιών. Αναντίρρητα, η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η αξιοποίηση της έρευνας, αποτελεί προτεραιότητά μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, αποβλέποντας σε παραγωγικά και εποικοδομητικά αποτελέσματα.