ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Προσφώνηση ΠτΒ στη Παράλληλη Βουλή για Περιβάλλον, Οικολογία-Αειφορία, Υγεία - 23/07/2020

Προσφώνηση ΠτΒ στη Παράλληλη Βουλή για Περιβάλλον, Οικολογία-Αειφορία, Υγεία - 23/07/2020

Προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στη Β’  Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία - 23 Ιουλίου 2020 - Συνεδριακό Κέντρο – 5.00 μ.μ.

Αγαπητά μέλη της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα στη Δεύτερη Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, η οποία, πρωταρχικό στόχο έχει την ενδυνάμωση της φωνής των πολιτών για τη Δημόσια Υγεία δηλαδή τη σωματική, την πνευματική, την ψυχική και την κοινωνική ευεξία του ατόμου, η οποία συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον και την προστασία του.

Μέσω αυτής της μορφής δομημένου διαλόγου, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Παράλληλης Βουλής, δίδεται στους πολίτες η ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και απόψεις τους εισακούονται σε πρώτη φάση, και ακολούθως λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση και διαμόρφωση σχετικών πολιτικών. Επιτρέψτε μου να χαιρετίσω ιδιαίτερα την προσπάθεια των Επιτροπών σας, όπως και άλλων Επιτροπών των άλλων Βουλών, να συμπεριλάβουν και τελικά να καλύψουν στις εισηγήσεις τους, σημαντικό αριθμό στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως τους έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. 

Αναμφισβήτητα, οι επιπτώσεις που επέφερε και συνεχίζει δυστυχώς να επιφέρει η ανθρώπινη επέμβαση και δραστηριότητα στο περιβάλλον, δημιούργησαν ένα διεθνές κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, που έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα, έστω και αργά, σε αφύπνιση και αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, με μοναδικό σκοπό την επιβίωση της ζωής στον πλανήτη μας, που μαστίζεται από υπερθέρμανση, ξηρασία, απερήμωση, μόλυνση, ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προχωρήσει σε υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων και ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ανακοπή της περιβαλλοντικής καταστροφής και την απάμβλυνση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Αναφέρω ενδεικτικά νομοθετήματα τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μείωση των συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών, τον έλεγχο της ρύπανσης, την προστασία της άγριας πανίδας και τον περιορισμό της εκπομπής των ρύπων. Υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος μέχρι να φτάσουμε στους στόχους που έχουν τεθεί. Μπορείτε μέσα από τις Επιτροπές να προβείτε σε εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Εσείς, ως μέλη της εν λόγω Βουλής και ως γνώστες των σχετικών περιβαλλοντικών θεμάτων, έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε και να εδραιώσετε στην κοινωνία ένα οικολογικό πνεύμα για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η πανδημία COVID-19 -πέραν του ότι υπήρξε μια τεράστια και σκληρή δοκιμασία για όλους μας ανεξαιρέτως σε παγκόσμια κλίμακα, σε επίπεδο πολιτών και κρατών, διαταράσσοντας κάθε δεδομένη ισορροπία- μάς έδωσε ταυτόχρονα, την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε πόσο εξίσου σημαντική είναι η διασφάλιση της υγείας και η ενίσχυση των περιβαλλοντικών παραγόντων που την επηρεάζουν. 

Προκειμένου να επιτευχθούν όλα τα πιο πάνω, αναμένεται από εσάς η ενεργότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση των εισηγήσεων στις εργασίες της Παράλληλης Βουλής ούτως ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όλων των ολομελειών των Παράλληλων Βουλών, να προχωρήσουμε μαζί και να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα δράσης και με την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής, τον Σεπτέμβριο να μπούμε δυναμικά στην προώθηση των εισηγήσεών σας.

Εύχομαι σε όλους εποικοδομητικές  εργασίες.