ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής στη Β’ Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό - 14/07/2020

Προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής στη Β’ Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό - 14/07/2020

Προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στη Β’ Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό - Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 - Συνεδριακό Κέντρο - 5.00 μ.μ.

Αγαπητά μέλη της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα στη Δεύτερη Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό, ενός σημαντικού πυλώνα της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Παράλληλης Βουλής, η οποία, πρωταρχικό στόχο έχει την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η προώθηση και εδραίωση της πολιτισμικής δημοκρατίας ως προϋπόθεση και προέκταση ταυτόχρονα της πολιτικής δημοκρατίας, που συνεπάγεται έναν πολιτισμό ανοικτό για όλους, συμμετοχικό και προσβάσιμο χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες και διακρίσεις.

Παράλληλα, μέσω αυτής της μορφής δομημένου διαλόγου, δόθηκε στους πολίτες η ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και απόψεις τους εισακούονται σε πρώτη φάση και ακολούθως λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση και διαμόρφωση σχετικών πολιτικών. 

 O δομημένος αυτός διάλογος μέσα από δημιουργικές και συλλογικές διαδικασίες, θα μετατρέψει την αποστασιοποιημένη άποψη, γνώση και αντίληψη σε εισήγηση και τεκμηριωμένη πρόταση που θα μπορεί να υλοποιηθεί. Την αποστασιοποιημένη διαμαρτυρία σε θετική δράση που θα φέρει αποτελέσματα. Χτίζουμε μαζί μια νέα δομή με σύγχρονους μηχανισμούς που ενισχύει τη διαδραστικότητα και τη διαφάνεια. Θα πρέπει να πετύχουμε την ποσοτική και ποιοτική συμμετοχή μονάδων της κοινωνίας που με γνώσεις, εμπειρίες και εμπιστοσύνη θα μπορούν να δημιουργήσουν καινούργιες προοπτικές. (Στόχος είναι για κάθε 1.000 ψηφοφόρους να υπάρχει 1 μέλος της Παράλληλης Βουλής).   

Πολιτισμός είναι τα γράμματα, οι τέχνες, η ποιοτική εκπαίδευση, η πολιτιστική κληρονομιά, ο αθλητισμός. Είναι μία έννοια ευρεία η οποία χαρακτηρίζει τον κάθε λαό και, συγκεκριμένα, τη δημιουργικότητα και την έκφρασή του. Πολιτισμός συνεπάγεται πνευματική εξέλιξη, εκπροσωπεί σε ορισμένες περιπτώσεις τη μνήμη και, άλλοτε, την επιβίωση. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ορθό να δημιουργηθούν συγκεκριμένες επιτροπές στην εν λόγω Παράλληλη Βουλή προκειμένου τα μέλη τους, να εξετάζουν εξειδικευμένα και εις βάθος ζητήματα αφορούν στον πολιτισμό. Να εντοπίζουν κενά προτείνοντας παράλληλα λύσεις.

Η επιλογή των θεματικών με τις οποίες ασχοληθήκατε σε τακτές, δια ζώσης και διαδικτυακές συνεδρίες, αποδεικνύουν το εύρος του πολιτισμού καθώς επίσης και τις δυνατότητες ενίσχυσης και εξέλιξής του. Επιπροσθέτως, η ανάγνωση των εκθέσεών σας δηλώνει ξεκάθαρα τις διαφορετικές πτυχές και τους πυλώνες επί των οποίων μπορεί να παραχθεί πολιτισμός. Και το σημαντικότερο, δηλώνει ότι η Παράλληλη Βουλή για τον Πολιτισμό έχει όραμα, επιμονή, διαύγεια και σύμπνοια ως προς την περαιτέρω ενίσχυση, προβολή και δημιουργία πολιτισμού.

Αγαπητοί βουλευτές, 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όλων των ολομελειών των Παράλληλων Βουλών, θα προχωρήσουμε μαζί, ούτως ώστε με την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής, τον Σεπτέμβριο, να ξεκινήσουμε δυναμικά την προώθηση των αποφάσεων και εισηγήσεών σας.

Εύχομαι σε όλους εποικοδομητικές  εργασίες.