ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Συνάντηση Προέδρου της Βουλής με τους Προέδρους των Παράλληλων Βουλών - 04/11/2020

Συνάντηση Προέδρου της Βουλής με τους Προέδρους των Παράλληλων Βουλών - 04/11/2020

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Δρ. Αδάμου Αδάμου, με τους Προέδρους της Παράλληλης Βουλής, για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, για τον Πολιτισμό, για την Κοινωνία των Πολιτών και για την Επιχειρηματικότητα.  

Κατά τη συνάντηση, που ήταν η πρώτη μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη λειτουργία και την περαιτέρω πορεία των εργασιών της Παράλληλης Βουλής. 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
4 Νοεμβρίου 2020