ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Συνάντηση Προέδρων, Αναπλ. Προέδρων και Προέδρων Επιτροπών Παράλληλης Βουλής - 10/9/2020

Συνάντηση Προέδρων, Αναπλ. Προέδρων και Προέδρων Επιτροπών Παράλληλης Βουλής - 10/9/2020

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη, συνάντηση των Προέδρων, Αναπληρωτών Προέδρων και Προέδρων των Επιτροπών της Παράλληλης Βουλής.

Στη συνεδρία ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε για τις μέχρι τώρα ενέργειες για υλοποίηση των αποφάσεων των τεσσάρων ολομελειών της Παράλληλης Βουλής του Ιουλίου του 2020.  Αυτές είναι η Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, η Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, η Βουλή για τον Πολιτισμό και η Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή της απόφασης για αύξηση των μελών της Παράλληλης Βουλής, την προβολή του έργου της, την αξιολόγηση των εργασιών των επιτροπών και τη δημιουργία της έβδομης (7ης) Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
10 Σεπτεμβρίου 2020