ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Συνέρχεται η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα - 21/10/2020

Συνέρχεται η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα - 21/10/2020

Συνέρχεται την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020, στις 5.00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα. 

Την Ιδρυτική Σύνοδο, θα προσφωνήσει ο Προεδρεύων της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αδάμος Αδάμου, ο οποίος και θα προεδρεύσει των εργασιών της.

Στη Σύνοδο, στην οποία συμμετέχουν πρόσωπα από την κοινωνία των πολιτών τα οποίοι δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό και γενικότερα οικονομικό τομέα, θα εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και θα εκλεγούν, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι Γραμματείς και οι Κοσμήτορες καθώς επίσης οι Προέδροι και Αναπληρωτές Προέδροι των Επιτροπών Τεχνολογίας, Θεσμικού Πλαισίου και Ανάπτυξης που την απαρτίζουν. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
21 Οκτωβρίου 2020