ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Συνέρχονται οι πρώτες Ιδρυτικές Σύνοδοι των Βουλών της Παράλληλης Βουλής - 20/11/2019

Συνέρχονται οι πρώτες Ιδρυτικές Σύνοδοι των Βουλών της Παράλληλης Βουλής - 20/11/2019

Συνέρχονται την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι πρώτες Ιδρυτικές Σύνοδοι των Βουλών της Παράλληλης Βουλής. 

Η πρώτη Ιδρυτική Σύνοδος για τον Πολιτισμό θα αρχίσει στις 4.00 μ.μ. και στις 5.30 μ.μ. θα ακολουθήσει η δεύτερη Ιδρυτική Σύνοδος για την Κοινωνία των Πολιτών.

Των Συνόδων, θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος και θα τις προσφωνήσει.

Στις Συνόδους, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων και διάφορες προσωπικότητες, θα εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και θα εκλεγούν οι Προέδροι και Αναπληρωτές Προέδροι των δύο Παράλληλων Βουλών, καθώς και οι Γραμματείς και Κοσμήτορες, οι οποίοι θα υποβάλουν υποψηφιότητα.  Στη συνέχεια θα γίνει η επικύρωση των Γραμματέων και Κοσμητόρων που διορίζει ο Πρόεδρος της Βουλής.  Εξάλλου η Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα επικυρωθεί από την Ολομέλεια, θα επικυρώσει τις επιτροπές που θα δημιουργηθούν της κάθε Παράλληλης Βουλής, καθώς επίσης και τη σύνθεσή τους (Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους και Μέλη).

Τέλος, η Ολομέλεια της κάθε Παράλληλης Βουλής θα επικυρώσει την Συντονιστική Επιτροπή της και την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019