ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Αρχείο

Στη θέση αυτή, δημοσιεύονται εντός επτά ημερών από την κατάθεσή τους, όπως προνοεί ο νέος κανονισμός της Βουλής, τα νομοσχέδια και έγγραφα κατά συνεδρία κατάθεσης για ενημέρωση των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή τους, παρατηρήσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση parliamentary-committees3@parliament.cy .

Οι νόμοι μετά την ψήφιση από τη Βουλή δημοσιεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκκρεμούντα σχέδια νόμου κατά επιτροπή:

Εκκρεμούντες κανονισμοί κατά επιτροπή:

Εκκρεμούντα θέματα κατά Επιτροπή: