ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Στη θέση αυτή, δημοσιεύονται εντός επτά ημερών από την κατάθεσή τους, όπως προνοεί ο νέος κανονισμός της Βουλής, τα νομοσχέδια και έγγραφα κατά συνεδρία κατάθεσης για ενημέρωση των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή τους, παρατηρήσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση parliamentary-committees3@parliament.cy .