ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βιογραφικά Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πρόκειται για εκδόσεις που παρουσιάζουν τα βιογραφικά σημειώματα του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και των αντιπροσώπων των τριών θρησκευτικών ομάδων από το 1970 μέχρι το 2016.
Διατίθενται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 σε 500 αντίτυπα. Πρόκειται για δίγλωσση έκδοση -στην ελληνική και αγγλική γλώσσα- που περιλαμβάνει τα βιογραφικά του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου (2011-2016). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 σε 3 000 αντίτυπα. Πρόκειται για δίγλωσση έκδοση -στην ελληνική και αγγλική γλώσσα- που παρουσιάζει τις κοινοβουλευτικές και κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών της Κυπριακής Βουλής της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου (2006-2011), συνοδευόμενες από χρηστικού περιεχομένου πληροφορίες. Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ...

Εκδόθηκε σε 1 000 αντίτυπα τον Δεκέμβριο του 2002. Πρόκειται για έκδοση που περιλαμβάνει τα βιογραφικά του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Όγδοης Βουλευτικής Περιόδου (2001-2006). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε το 1997. Πρόκειται για βιογραφικό κατάλογο του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Έβδομης Βουλευτικής Περιόδου (1996-2001). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε το 1992. Πρόκειται για βιογραφικό κατάλογο του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Έκτης Βουλευτικής Περιόδου (1991-1996). Το 1993 κυκλοφόρησε συμπληρωματική έκδοση του βιογραφικού καταλόγου των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε το 1986. Πρόκειται για σύντομα βιογραφικά του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Πέμπτης Βουλευτικής Περιόδου (1985-1991). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε το 1982. Πρόκειται για σύντομα βιογραφικά του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Τέταρτης Βουλευτικής Περιόδου (1981-1985). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε το 1977. Πρόκειται για σύντομα βιογραφικά του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Τρίτης Βουλευτικής Περιόδου (1976-1981). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Εκδόθηκε το 1971. Πρόκειται για σύντομα βιογραφικά του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δεύτερης Βουλευτικής Περιόδου (1970-1976). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.