ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Ευρετήρια Πρακτικών

Πρόκειται για εκδόσεις που αφορούν την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής. Περιλαμβάνουν θεματικό ευρετήριο και ευρετήριο κατά βουλευτή.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Θ΄ Βουλευτικής Περιόδου (2 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2011).

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Ζ΄ Βουλευτικής Περιόδου (7 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2001).

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Σύνοδο Ε΄ της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (26 Σεπτεμβρίου έως 21η Νοεμβρίου 1985). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Σύνοδο Δ΄της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (11 Οκτωβρίου 1984 έως 15 Ιουλίου 1985). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Γ΄ Σύνοδο και την Έκτακτη Σύνοδο της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (21η Σεπτεμβρίου 1983 έως 1η Σεπτεμβρίου 1984). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Β΄ Σύνοδο της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (30 Σεπτεμβρίου 1982 έως 15 Ιουλίου 1983). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Α΄ Σύνοδο της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (2 Οκτωβρίου 1981 έως 15 Ιουλίου 1982). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (4 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 1981). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Ε΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (2 Οκτωβρίου 1980 έως 16 Απριλίου 1981). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Δ΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (20 Σεπτεμβρίου 1979 έως 23 Ιουλίου 1980). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Γ΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (28 Σεπτεμβρίου 1978 έως 16 Ιουλίου 1979). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Β΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (3 Σεπτεμβρίου 1977 έως 15 Ιουλίου 1978). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Α΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (20 Σεπτεμβρίου 1976 έως 6 Αυγούστου 1977). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Στ΄ Σύνοδο της Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (25 Σεπτεμβρίου 1975 έως 22 Ιουλίου 1976). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Ε΄ Σύνοδο της Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (12 Σεπτεμβρίου 1974 έως 24 Ιουλίου 1975). Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.