ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Πολιτική και γελοιογραφία 1960-2000 - Politika ve karikatür 1960-2000 - Politics and caricature 1960-2000

Εκδόθηκε τον Μάιο του 2016 σε 3 000 αντίτυπα. Πρόκειται για τρίγλωσση έκδοση -στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα- που διατρέχει ιστορικά μια περίοδο σαράντα χρόνων, από το 1960 μέχρι το 2000, αναδεικνύοντας μέσα από την καυστική ματιά τριάντα τριών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων γελοιογράφων πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα κυρίως από την κυπριακή πραγματικότητα, αλλά και τον ...

Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2001 στα πλαίσια της αναδρομικής έκθεσης της Bουλής των Aντιπροσώπων «Πολιτική και Γελοιογραφία 1960-2000». Πρόκειται για συνοδευτικό Οδηγό της έκθεσης και περιλαμβάνει έργα, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων γελοιογράφων που συμμετείχαν σ’ αυτή.  Στις 9 Δεκεμβρίου 2009 η ίδια έκθεση φιλοξενήθηκε από ...