ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Πρακτικά των συνεδρίων για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση

Πρακτικά συνεδρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση» 3-4 Οκτωβρίου 2019.

Εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019 σε 1 000 αντίτυπα. Πρόκειται για πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου, που πραγματοποίησε η Βουλή στις 14 Ιουνίου 2018.  Η πρώτη ενότητα της έκδοσης αντιστοιχεί στην τελετή έναρξης του συνεδρίου και περιλαμβάνει μεταφρασμένο τον χαιρετισμό της Επιτρόπου για Θέματα Ψηφιακής Οικοινομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Mariya Gabriel (βιντεοπροβολή), ομιλία ...

Εκδόθηκε τον Μάιο του 2018. Πρόκειται για τα πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου, που πραγματοποίησε η Βουλή στις 22 Ιουνίου 2017.  Η πρώτη ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνει τις εργασίες των τεσσάρων πάνελ του συνεδρίου: «Ραγδαίες εξελίξεις στην παραγωγή αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών», «Δραστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας», «Προοπτικές στον τομέα της ...