ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Ψηφίσματα 1960 - 2000

Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας:  Ψηφίσματα 1960 - 2000

Εκδόθηκε σε 1 000 αντίτυπα τον Σεπτέμβριο του 2000.
Στην έκδοση παρατίθενται ταξινομημένα, θεματικά και χρονολογικά, όλα τα ψηφίσματα που κατά καιρούς ενέκρινε η ολομέλεια του νομοθετικού σώματος.
Τα εν λόγω ψηφίσματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με επίκεντρο το Κυπριακό.
Διατίθεται προς πώληση στην τιμή των €12 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.