ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων / House of Representatives

Πρόκειται για δίγλωσσες ενημερωτικές εκδόσεις -στην ελληνική και αγγλική γλώσσα- που παρουσιάζουν συνοπτικά το προφίλ και τη σύνθεση της Βουλής από το 2006 μέχρι σήμερα.

Εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016 σε 1 000 αντίτυπα στην ελληνική και 500 αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα.  Περιέχουν επίσης συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Ενδέκατης και της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Τον Οκτώβριο του 2019 κυκλοφόρησε σε 5 000 αντίτυπα αναθεωρημένη έκδοση στα ελληνικά, που παρουσιάζει αλλαγές που σημειώθηκαν στα εν τη Βουλή κόμματα.

Εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 σε 2 000 αντίτυπα στην ελληνική και 2 000 αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα.  Πρόκειται για δύο ενημερωτικές εκδόσεις που παρουσιάζουν συνοπτικά το προφίλ και τη σύνθεση της Βουλής που προέκυψε μετά τις εκλογές της 22ας Μαΐου 2011.  Περιέχουν επίσης συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Δέκατης και της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου. Τον Ιούνιο του 2014 ...

Εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2006 σε 5 000 αντίτυπα στην ελληνική και 3 500 αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα.  Πρόκειται για δύο ενημερωτικές εκδόσεις που παρουσιάζουν συνοπτικά το προφίλ και τη σύνθεση της Βουλής που προέκυψε μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2006.  Περιέχουν επίσης συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Ένατης και της Όγδοης Βουλευτικής Περιόδου. Τον Νοέμβριο του 2008 ...