ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

H Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Ιστορία-Εκλογές-Διαδικασίες / The House of Representatives of the Republic of Cyprus: History-Elections-Procedures

Ενημερωτικές εκδόσεις που αφορούν τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου.

Εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 σε 2 000 αντίτυπα.   Πρόκειται για ενημερωτική έκδοση στην ελληνική γλώσσα για μαθητές μέσης εκπαίδευσης και φοιτητές ανώτερων/ανώτατων σχολών, στην οποία παρατίθενται η ιστορική εξέλιξη του κυπριακού κοινοβουλίου, ο πολιτικός ρόλος και οι αρμοδιότητές του, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Δεύτερη έκδοση ...

Εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 σε 10 000 αντίτυπα.  Πρόκειται για ενημερωτική έκδοση στην αγγλική γλώσσα για μαθητές μέσης εκπαίδευσης και φοιτητές ανώτερων/ανώτατων σχολών, στην οποία παρατίθενται η ιστορική εξέλιξη του κυπριακού κοινοβουλίου, ο πολιτικός ρόλος και οι αρμοδιότητές του, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.