ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Γ. Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση