ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Ιδρυτική Σύνοδος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση - 20/11/2019

Συνέρχονται την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι πρώτες Ιδρυτικές Σύνοδοι των Βουλών της Παράλληλης Βουλής.  Η πρώτη Ιδρυτική Σύνοδος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση θα αρχίσει στις 4.00 μ.μ. και στις 5.30 μ.μ. θα ακολουθήσει η δεύτερη Ιδρυτική Σύνοδος για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία. ...