ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων