ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Νομοθετικό πλαίσιο για το "Πόθεν Έσχες"

Το 2004 η Βουλή ενέκρινε νόμο που προνοεί για τη δήλωση και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, συμπεριλαμβανομένου και του Υφυπουργού, και των βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωβουλευτών, των τελευταίων μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου αυτού.  (Γνωστός και ως «Ο Νόμος για το Πόθεν Έσχες».

Αντίγραφο του νόμου επισυνάπτεται).  Με βάση την πρόσφατη Απόφαση/Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2017, όλοι οι πιο πάνω αξιωματούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τόσο των ιδίων, όσο και των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους.
 
Σε υλοποίηση των πιο πάνω, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, που συστάθηκε με βάση το Νόμο αυτό, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής και συμμετέχουν δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, αποφάσισε να καλέσει τους πιο πάνω αξιωματούχους να αναδιαμορφώσουν τη σχετική δήλωση συμπεριλαμβάνοντας και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων, σύμφωνα με τα πιο πάνω και να προχωρήσει η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Βουλής μόνο του μέρους που αφορά τους αξιωματούχους.

Σημειώνεται τέλος ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους αξιωματούχους:

(α) τρεις μήνες από την ανάληψη του αξιώματός τους,
(β) τρεις μήνες από την παραίτηση ή την απώλεια του αξιώματός τους, και
(γ) τρία χρόνια από το χρόνο ανάληψης του αξιώματός τους.

21 Ιουλίου 2017.