ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Αίτηση για συμμετοχή πολιτών στις Βουλές της Παράλληλης Βουλής

Αίτηση για συμμετοχή πολιτών στις Βουλές της Παράλληλης Βουλής

Η Παράλληλη Βουλή, πρωταρχικό στόχο έχει την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες. Μέσω μιας μορφής δομημένου διαλόγου δίνεται έτσι, στους πολίτες η ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και απόψεις τους εισακούονται σε πρώτη φάση και ακολούθως λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση και διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.


Η Παράλληλη Βουλή, απαρτίζεται από επτά (7) Βουλές τις οποίες συνθέτουν θεματικές επιτροπές. Συγκεκριμένα :

ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ
ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Για περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση εδώ.
Τηλέφωνα : 22407299 / 22407470 / 22407479
Email : pvouli@parliament.com