ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Ανακοινωθέν Βουλής των Αντιπροσώπων για Πόθεν Έσχες - 10/09/2021

Ανακοινωθέν Βουλής των Αντιπροσώπων για Πόθεν Έσχες - 10/09/2021

Οι συμφώνως των διατάξεων του άρθρου 3 του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας Νόμου) (Αρ. Νόμου 49 (Ι) του 2004, δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των νεοεκλεγέντων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν εμπροθέσμως υποβληθεί στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ήτοι, εντός τριών μηνών από την ανάληψη υπό εκάστου υποχρέου προσώπου του οικείου βουλευτικού αξιώματος.  Οι υποβληθείσες δηλώσεις τελούν υπό επεξεργασία από τις υπηρεσίες της Βουλής ως προς τα υπό δημοσιοποίηση στοιχεία, βάσει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, η δε ανάρτηση αυτών στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής θα γίνει τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, στις  9.00 π.μ. 

Περαιτέρω, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, θα συνέλθει η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής για να προβεί σε έλεγχο συμμόρφωσης και ορθότητας των υποβληθεισών δηλώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021