ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε συνάντηση του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας - 10/05/2022

Συμμετοχή του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε συνάντηση του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας - 10/05/2022

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, Ειδικός Αντιπρόσωπος για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ), συμμετείχε χθες ως κύριος ομιλητής σε συνάντηση του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (UNOCT) με θέμα: «Ο ρόλος των βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα. 

Ο κ. Χατζηγιάννη επισήμανε ότι ο ΟΑΣΕ, ως ο μεγαλύτερος περιφερειακός οργανισμός ασφάλειας στον κόσμο, λειτουργεί στη βάση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, που περιλαμβάνει την πολιτικο-στρατιωτική, οικονομική, περιβαλλοντική και ανθρώπινη διάσταση της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι το σύνθετο ζήτημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας άπτεται και των τριών αυτών πτυχών.

Ο κ. Χατζηγιάννη σημείωσε τον πολύ σημαντικό ρόλο των κοινοβουλίων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τόσο στο πλαίσιο άσκησης νομοθετικής εξουσίας όσο και στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και στον θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο αυτό. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών, ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη, επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση των νομοθεσιών, αφού η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για τη στήριξη των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και των προσπαθειών για αποριζοσπαστικοποίηση και επανένταξη πρώην μελών τρομοκρατικών ή βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων. Η συμπερίληψη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στην διαδικασία διαβούλευσης, πρόσθεσε, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των πολιτών στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ενώ οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να συμβάλουν θετικά στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων των κρατών, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Εξάλλου, ο κ. Χατζηγιάννη υποστήριξε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις μη αναγνωρισμένων ή δικτατορικών καθεστώτων, τα οποία δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε διεθνείς συμβάσεις και στα οποία οι θεσμικές δομές δεν λειτουργούν σύμφωνα με τις επιταγές του κράτους δικαίου, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιώδης, καθώς αποτελεί το κύριο μέσο έκφρασης αντιδράσεων. 

Αναφερόμενος στο έργο της Κ.Σ. ΟΑΣΕ και ειδικότερα της Ad Hoc Επιτροπής της Συνέλευσης για τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι η προώθηση της συνεργασίας με ΜΚΟ αποτελεί προτεραιότητα. Επί του προκειμένου, σημείωσε τη συμβολή της εν λόγω Επιτροπής στη σύνταξη των Προτύπων Νομοθετικών Διατάξεων των Ηνωμένων Εθνών για τα θύματα της τρομοκρατίας (2022), οι οποίες υπογραμμίζουν τον πολύπλευρο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη στήριξη των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών. Σημείωσε επίσης τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και στη βελτίωση της άσκησης κοινοβουλευτικής εποπτείας, διασφαλίζοντας την ύπαρξη συνεχούς πολιτικής ώθησης για έλεγχο και βελτίωση των εκάστοτε κυβερνητικών πολιτικών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022