ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Γενικά

Τα μεσάνυχτα της 15ης προς τη 16η Αυγούστου του 1960 η Κύπρος έπαψε να αποτελεί βρετανική αποικία και έγινε ανεξάρτητη Δημοκρατία. Στις 16 Αυγούστου ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ, σε επίσημη τελετή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέδωσε την εξουσία στον πρώτο Πρόεδρο της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ και στον πρώτο της Αντιπρόεδρο Φαζίλ Κουτσιούκ, οι ...

Βουλευτικές εκλογές Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται με καθολική, άμεση, μυστική και υποχρεωτική ψηφοφορία για περίοδο πέντε χρόνων. Η πενταετής θητεία κάθε Βουλής καλείται βουλευτική περίοδος. Οι εκλογές είναι γενικές, διεξάγονται την ίδια μέρα σε όλη την επικράτεια και πρέπει να διασφαλίζουν την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βούλησης. Προκηρύσσονται με διάταγμα του ...

Αναθεώρηση του συντάγματος Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Βουλής είναι το δικαίωμά της να αναθεωρεί το σύνταγμα, τον υπέρτατο νόμο του κράτους. Από την αναθεώρηση εξαιρούνται τα θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος, που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως προεδρικής Δημοκρατίας, με Έλληνα Πρόεδρο και Τούρκο Αντιπρόεδρο, καθώς και όλες οι διατάξεις που διασφαλίζουν το δικοινοτικό ...

Σύνοδοι της Βουλής Η Βουλή συνέρχεται αυτοδίκαια σε τακτική σύνοδο δεκαπέντε μέρες μετά τις γενικές εκλογές και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζεται, με βάση το σύνταγμα, από εσωτερικό κανονισμό. Η τακτική σύνοδος της Βουλής διαρκεί από τρεις έως έξι μήνες το χρόνο, σύμφωνα με απόφασή της. Όμως στην πράξη οι σύνοδοι της Βουλής συνήθως διαρκούν από εννέα έως δέκα μήνες. Έκτακτη σύνοδος ...

'Αρθρο  3  Επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας 42  Εγκατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας 45  Ποινική δίωξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας 50  Αρνησικυρία Προέδρου της Δημοκρατίας για νόμο ή απόφαση της Βουλής 51  Αναπομπή νόμου ή απόφαση της Βουλής 52  Υποχρέωση για έκδοση νόμου ή απόφαση της Βουλής 61  Άσκηση ...

“Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι Έλλην και εκλέγεται υπό των παρά της ελληνικής κοινότητος εκλεγομένων βουλευτών, ο δε Αντιπρόεδρος είναι Τούρκος και εκλέγεται υπό των παρά της τουρκικής κοινότητος εκλεγομένων βουλευτών…” Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια του συντάγματος (άρθρο 72.1) τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται ξεχωριστά αλλά στην ίδια συνεδρίαση ...