ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Σπίτι του Πολίτη

Ιστορία

Σύντομη περιγραφή Το Σπίτι του Πολίτη εγκαινιάστηκε στο κέντρο της Λευκωσίας το 2019. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη δημιουργίας μόνιμου διαύλου διαλόγου με τους πολίτες, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε στην αποκατάσταση ενός σημαντικού αποικιακού κτηρίου, προκειμένου να διευκολύνει μια διαδραστική επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών. ...