ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ανακοινώσεις Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους μεταστέγασής της, θα παραμείνει κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από την 1η Φεβρουαρίου 2022 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.