ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ανακοινώσεις Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από τις 16 Αυγούστου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 20 Νοεμβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 3 Νοεμβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 2 Νοεμβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 22 Οκτωβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 20 Οκτωβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από τις 14 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από τις 17 Αυγούστου μέχρι τις 28 Αυγούστου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 5 και 6 Μαρτίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 13 Φεβρουαρίου 2020.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου  2020. 

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από την 31η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2020.  

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2019.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό την 1η Αυγούστου 2019.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 5 Ιουνίου 2019.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 30 Μαΐου 2019.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 14 Μαΐου 2019.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 30 Απριλίου 2019.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 11 Απριλίου 2019.  

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 21 Φεβρουαρίου 2019. 

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από τις 30 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό την 31η Δεκεμβρίου 2018 και στις 2 Ιανουαρίου 2019.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2018.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό στις 7 Δεκεμβρίου 2018. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή στις 2 Αυγούστου 2017 (ημέρα Τετάρτη), αλλά θα λειτουργήσει κανονικά στις 3 Αυγούστου 2017 (ημέρα Πέμπτη) από τις 7:30-14:30. Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή στις 16 Αυγούστου 2017 και 23 Αυγούστου 2017.   27/7/2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε πως, λόγω προσωρινής απουσίας της βιβλιοθηκονόμου της Βουλής των Αντιπροσώπων, η βιβλιοθήκη του κοινοβουλίου θα λειτουργεί μόνο κάθε Τετάρτη (7.30-14.30) μέχρι και την 22α Σεπτεμβρίου 2017.  Από την 25η Σεπτεμβρίου η βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα επανέλθει στην καθημερινή λειτουργία της. ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/8/2016 Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή για το αναγνωστικό κοινό και τους ερευνητές από τις 16/8/2016 μέχρι τις 19/8/2016.  

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή για το αναγνωστικό κοινό και τους ερευνητές από τις 18 Απριλίου 2017 μέχρι την 21η Απριλίου 2017.