ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - 27/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παραμείνει κλειστή στις 2 Αυγούστου 2017 (ημέρα Τετάρτη), αλλά θα λειτουργήσει κανονικά στις 3 Αυγούστου 2017 (ημέρα Πέμπτη) από τις 7:30-14:30.

Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή στις 16 Αυγούστου 2017 και 23 Αυγούστου 2017.
 

27/7/2017