ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - 29/01/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - 29/01/2019

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό από τις 30 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2019.