ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό την 31/12/2018 και στις 2/1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι κλειστή για το αναγνωστικό κοινό την 31η Δεκεμβρίου 2018 και στις 2 Ιανουαρίου 2019.