ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Ασφάλεια και Υγεία

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων   Ο θεσμός των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στους εργοδότες και εργοδοτουμένους, μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού, να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας.   Η Επιτροπή Ασφάλειας της ...

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Σκοποί του σχεδίου είναι: •    η κατάσβεση της πυρκαγιάς και  •    η ασφαλής και γρήγορη διαφυγή του προσωπικού και τυχόν επισκεπτών. Γενικός υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου και συντονισμού όλων των ενεργειών: Γενική Διευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων/ο ...