ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων


Μιχάλης Αργυρού                    22407427,  margyrou@parliament.cy