ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Γραπτή εξέταση για τις θέσεις Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α' - 8-9/6/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων ενημερώνει τους υποψήφιους ότι η γραπτή εξέταση για τις πιο κάτω θέσεις θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

 

Σε όλους τους υποψήφιους έχουν σταλθεί διπλοσυστημένες επιστολές. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου- Πανεπιστημιούπολη (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά).

 

 

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

 

ΩΡΕΣ

ΘΕΣΗ

 

15:00-17:00

Αφορά τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

 

ΜΕΡΟΣ Β΄,

Ειδικό Θέμα

 

 

Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

 

ΩΡΕΣ

ΘΕΣΗ

 

9:00-10:30 π.μ.

Αφορά τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή/και για τη θέση

Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄

 

ΜΕΡΟΣ Α΄,

Κοινή Εξέταση και για τις δύο θέσεις

11:00-1:00μ.μ.

Αφορά τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄

 

ΜΕΡΟΣ Β΄,

Ειδικό Θέμα

 

 

 

Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2018.