ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

2016-9-9 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία της προγραμματισμένης, για το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016, γραπτής εξέτασης που θα διεξαγόταν στο πλαίσιο πλήρωσης της κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης έχει αλλάξει.

Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016, η ώρα 9:00 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για το λόγο αυτό έχουν αποσταλεί σε όλους τους υποψήφιους νέες συστημένες επιστολές στις διευθύνσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  9/9/2016