ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

2016-10-14 ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Λειτουργών Επικοινωνίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα απαιτούμενα προσόντα και καθήκοντα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Οι παρούσες ανάγκες απαιτούν όπως οι θέσεις κατανεμηθούν ως ακολούθως:

(α) Μία θέση στα Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας.
(β) Δύο θέσεις στα Θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.