ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

2017-8-18 Κενές θέσεις Ανώτερου Γραμματέα και Γραμματέα Α Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων και μια κενή μόνιμη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄, Βουλή των Αντιπροσώπων.


Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας  (Τέλεφαξ), όχι αργότερα από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017.

18/8/2017