ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

2017-9-30 - Γραπτή εξέταση για πλήρωση τριών κενών μόνιμων θέσεων λειτουργού επικοινωνίας