ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

2018-3-22 Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση έξι κενών θέσεων Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και μίας κενής θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης

Θέμα: Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2016 για την πλήρωση έξι κενών θέσεων Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, μίας κενής θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μίας θέσης Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου και ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3(στ), στο πλαίσιο του οποίου προκύπτει η υποχρέωση να παράσχουν βοήθεια στην Υπηρεσία Εξετάσεων για την πραγματοποίηση της εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων που αφορούν τη στελέχωση τους, έχουν αναλάβει πλήρως την ευθύνη της αποστολής προς τους υποψηφίους διπλοσυστημένων επιστολών που θα περιέχουν τα επισυναπτόμενα έγγραφα (επιστολή προς υποψηφίους, εξεταστέα ύλη, κανονισμοί της εξέτασης κτλ.) και την υπόλοιπη επικοινωνία με τους υποψήφιους πριν και μετά την εξέταση. (Τηλ. Επικοινωνίας για θέσεις Βουλής: 22407318).

 

Σχετική ανακοίνωση για την πιο πάνω εξέταση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp7263