ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

2018-8-3 - Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για διάφορες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Τα αποτελέσματα που αφορούν τη Βουλή είναι τα ακόλουθα:

- Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 21/4/2018 για μία κενή θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων, σελ. 631 και 632

- Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 21/4/2018 για έξι κενές θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, σελ. 632

- Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 8 και 9 Ιουνίου 2018  για μία κενή θέση Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, σελ. 634

- Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 9 Ιουνίου 2018 για μία κενή θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄, Βουλή των Αντιπροσώπων, σελ. 635