ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

2020-11-30 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση μέλους στην Ε.Ε. για την Πρόληψη Βασανιστηρίων - Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του ΣτΕ.

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκλογή στη  θέση μέλους εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας για πλήρωση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας κενωθείσας θέσης Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους της Κύπρου που λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2023. Η Βουλή  θα δέχεται βιογραφικά σημειώματα στα αγγλικά των  ενδιαφερομένων για τη θέση, μέχρι την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 14:30. Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εκλογή του μέλους της Επιτροπής θα γίνει από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τελικό κατάλογο τριών υποψηφίων. Ο κατάλογος θα καταρτιστεί κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων, που θα διεξαχθούν από τη Κυπριακή Αντιπροσωπία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και, ακολούθως, θα διαβιβαστεί από τη Συνέλευση στην Επιτροπή Υπουργών.    

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης  για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να επιλεγούν ανάμεσα σε υποψήφιους υψηλού ηθικού χαρακτήρα, οι οποίοι να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τα οποία κατέχουν επαγγελματική πείρα στους τομείς που καλύπτει η Σύμβαση. 

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα μέλη της Επιτροπής θα συμμετέχουν σε αυτήν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και αντικειμενικά και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα να υπηρετούν την Επιτροπή αποτελεσματικά. Επίσης, πρόνοια στο ίδιο άρθρο αποκλείει την εκλογή στην Επιτροπή δύο μελών με την ίδια υπηκοότητα. 

Μετά τη λήξη της παρούσας θητείας, στις 19 Δεκεμβρίου 2023, προβλέπεται βάσει του άρθρου 5 της Σύμβασης, η δυνατότητα επανεκλογής για θητεία τεσσάρων χρόνων, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα φορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες της αγγλικής ή/ και  της γαλλικής γλώσσας  και να είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε πολυήμερες επισκέψεις εργασίας της Επιτροπής ανά την Ευρώπη, σε συχνά διαστήματα.   

Περισσότερες πληροφορίες για  την εν λόγω θέση,  περιλαμβανομένου δείγματος  βιογραφικού σημειώματος, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων (http://www.parliament.cy). Ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Βουλής, μέσω e-mail στο international-relations@parliament.cy. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22407310 /321, στην ιστοσελίδα της Βουλής και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής https://www.coe.int/en/web/cpt .