ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Εκλογή Μέλους εκ μέρους της Κύπρου στην ΕΠΒ-CPT του Συμβουλίου της Ευρώπης

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκλογή στη  θέση μέλους εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι η θέση του νυν μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκ μέρους της Κύπρου, θα κενωθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2019.  Ως εκ τούτου, η Βουλή  θα δέχεται βιογραφικά σημειώματα (στα  αγγλικά) των  ενδιαφερομένων, ανδρών και γυναικών, για τη θέση,  μέχρι την Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Η εκλογή του μέλους της Επιτροπής θα γίνει από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τελικό κατάλογο τριών υποψηφίων,  που θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή. Ο κατάλογος  θα καταρτισθεί κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων, που θα διεξαχθούν  από τη Κυπριακή Αντιπροσωπία στη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.   

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης  για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,  τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να επιλεγούν ανάμεσα από υποψήφιους που  πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι υψηλής ηθικής,  με έντονη δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή / και να έχουν σαφή εμπειρία στους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση.  Τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο,  θα συμμετέχουν σ’ αυτήν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και αντικειμενικά και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα να υπηρετούν την Επιτροπή αποτελεσματικά. Το άρθρο προβλέπει επίσης ότι δεν μπορούν δύο μέλη που έχουν την ίδια υπηκοότητα να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής.  

Το Άρθρο 5 της Σύμβασης προβλέπει, εξάλλου, ανάμεσα σ΄ άλλα, πως η θητεία μέλους της Επιτροπής είναι διάρκειας τεσσάρων ετών, με δικαίωμα επανεκλογής ακόμη δύο φόρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ - ες θα πρέπει επίσης να είναι πολύ καλοί γνώστες της αγγλικής και / ή της γαλλικής γλώσσας  και να είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε πολυήμερες επισκέψεις εργασίας της Επιτροπής ανά την Ευρώπη, σε συχνά διαστήματα.   

Οι ενδιαφερόμενοι / - ες μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για  την εν λόγω θέση,  καθώς και δείγμα  βιογραφικού σημειώματος, που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να  υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους / - ες,   από την ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων : (http://www.parliament.cy). Επίσης, μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων της Βουλής: 22407310 / 321, ή στο e-mail: international-relations@parliament.cy  

 
Μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Επιτροπής :   (https://www.coe.int/en/web/cpt/home).