ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Σπίτι του Πολίτη

Αποστολή

Αποστολή

Απώτερος σκοπός του Σπιτιού του Πολίτη είναι η δημιουργία ενός χώρου επικοινωνίας και ανταλλαγής μεταξύ του νομοθέτη και του πολίτη, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχική δημοκρατία σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

Μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν συνεπεία της πανδημίας COVID-19, Προέδροι Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα μπορούν να ενημερώνουν στο Σπίτι του Πολίτη, σε τακτική βάση, ενδιαφερόμενους πολίτες για νομοθεσίες που βρίσκονται υπό εξέταση ή έχουν υιοθετηθεί, με στόχο να παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα που τους αφορούν άμεσα.  Επιπρόσθετα, οι Παράλληλες Βουλές που τέθηκαν σε λειτουργία το 2019, θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις υποδομές του κτιρίου, για την καλύτερη οργάνωση και διεκπεραίωση του έργου τους. 

Ο χώρος μπορεί επίσης να φιλοξενήσει εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις.

Αναγνωρίζοντας την ιστορική και πολιτισμική αξία του κτιρίου αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η σημερινή χρήση του, προσωπικότητες εντός και εκτός Κύπρου έχουν εισηγηθεί όπως το έργο προταθεί για βραβείο της Europa Nostra.