ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Πρακτικά συνεδρίου «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας»

Πρακτικά συνεδρίου «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας»

Τον Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρησαν σε 1 000 αντίτυπα τα πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων τον Οκτώβριο του 2018 υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.  Η πρώτη ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς που απηύθυναν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και τις εισαγωγικές ομιλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.  Στο Μέρος Α΄ της έκδοσης περιλαμβάνονται ομιλίες που αναλύουν τα πολιτεύματα της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ στο Μέρος Β΄ ομιλίες για τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων στο κυπριακό και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.  Στο Μέρος Γ΄ παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μορφών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.  Στο τέλος κάθε μέρους περιλαμβάνεται η συζήτηση που προέκυψε μεταξύ των ομιλητών και των παρευρισκομένων και στην τελευταία ενότητα της έκδοσης τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών του συνεδρίου.